Skip to content

AVISO LEGAL E PRIVACIDADE

1. Identificación e Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34 / 2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos:

  • Titular: Ramiro Calvo Carnota
  • NIF: 34893729S
  • Domicilio: Vexo 13, 15285 Brión
  • Correo electrónico: info@gazelcompeticion.com
  • Sitio web URL: http://gazelcompeticion.com
 
 

2. FINALIDADE

A finalidade do sitio web URL é amosar os servizos que se poden
proporcionar e permitir o contacto de posibles clientes/as.

3. CONDICIóNS DE USO

A utilización do sitio web outórgalle a condición de Usuario/a e implica a
aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas
nesta páxina. Se non estivese conforme con todas e cada unha destas
cláusulas e condicións abstéñase de empregar este sitio web.

O acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación
comercial co Titular.

A través deste sitio web, o Titular facilítalle o acceso e a utilización de
diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores/as publicaron por
medio de Internet.

A tal efecto, vostede ten a obriga e comprométese a NON utilizar calquera
dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso
Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros,
ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou
impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os
documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera
equipo informático propio ou contratado polo Titular, de outros/as usuarios/as
ou de calquera usuario/a de Internet.

4. Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos
no sitio web de fontes que considera fiables, pero aínda que se tomaron todas
as medidas razoábeis para asegurar que a información contida é correcta, o
Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular
declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na
información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través de sitio web calquera contido
ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou
violen dereitos do Titular ou de terceiros/as.

Os contidos do Sitio web teñen unicamente unha finalidade informativa e
baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de
venta, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar
calquera outra operación, agás que se indique expresamente.

O Titular resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o
contido do sitio web, os vínculos ou a información obtida a través do sitio web,
sen necesidade de previo aviso.

O Titular non é responsábel dos danos e prexuízos que puideran derivarse da
utilización da información do sitio web ou da contida nas redes sociais do
Titular.

5. Política de cookies

Neste sitio web no se empregan cookies.

 

6. LIGAzÓNS de interese a outros sitios Web

O Titular pode proporcionarlle acceso a sitios web de terceiros/as mediante
enlaces coa finalidade de informar sobre a existencia doutras fontes de
información en Internet nas que poderá ampliar os datos ofrecidos no sitio
web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha
suxestión ou recomendación para que vostede visite as páxinas web de
destino, que están fóra do control do Titular, polo que o Titular non é
responsábel do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteña
ao seguir os enlaces.

Así mesmo, o Titular non responde dos links ou enlaces dispostos nos sitios
web vinculados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento do enlace non implica en ningún caso a existencia de
relacións entre Titular e o propietario/a do sitio no que se estableza o enlace,
nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou
servizos.

Se accede a un sitio web externo dende un enlace que encontra no sitio web,
vostede deberá ler a propia política de privacidade do outro sitio web que
pode ser diferente da deste sitio web.

7.Propiedade intelectual e industrial

Todo os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a
reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera
outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente
prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito do Titular.

8.Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluídos ou dispoñíbeis a través deste sitio web
poden incluír incorreccións ou erros tipográficos. De forma periódica o Titular
incorporará melloras e/ou cambios á información contida e/ou aos Servizos
que poderá introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan
interrompidos ou que estean libres de erros, nin que os defectos sexan
corrixidos, ou que o servizo ou o servidor que o pon a disposición estean
libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que o Titular
realice todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

O Titular declina calquera responsabilidade en caso de que existan
interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en
Internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai
responsábel por caídas da Rede, perda de negocio a consecuencia de ditas
caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de
dano indirecto que poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no
sitio web, o Titular recoméndalle comprobar e contrastar a información
recibida con outras fontes.

9. Xurisdición

Este Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española.

Sempre que non haxa unha norma que obrigue a outra cousa, para cantas
cuestións se susciten sobre a interpretación, aplicación e cumprimento de
este Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu
uso, as partes acordan someterse aos Xuíces e Tribunais da provincia de A
CORUÑA, con renuncia expresa de calquera outra xurisdición que puidera
corresponderlles.

10. Política de datos

O presente sitio web unicamente trata o nome e o correo electrónico recibidos a través do formulario de contacto, sendo utilizados estes unicamente para contestar a ese contacto. Pode contactar a través do correo electrónico para solicitar que estes datos non sexan utilizados.

en_GBEnglish (UK)